Voor wie zijn wij er?
Wij zijn er voor mensen tussen 25 en 50 jaar die betrokken zijn bij Noordwijk, omdat je er woont, werkt, vakantie viert, of om een andere reden vaak komt. Je bent op zoek naar ontmoeting met leeftijdsgenoten tijdens ontmoetingen, waar thema’s uit het dagelijks leven verbonden worden met Bijbel en geloofswoorden.

Wat willen wij?
In het logo van Windkracht 3pt0 is de ‘i’ vervangen door helmgras. Helmgras is een pioniersplant, die het doet waar andere planten niet willen groeien. Waar in het leven van mensen kerk zijn en geloof is verdwenen, of er nooit is geweest, daar willen wij aansluiten.
Helmgras groeit in het duin dat in Noordwijk te vinden is. Daarmee wordt uitgedrukt dat Windkracht3pt0 aansluit bij de context van de op Noordwijk betrokken mensen tussen 25 en 50 jaar.
Zoals helmgras los zand samenbindt tot een duin, bindt Windkracht3pt0 mensen samen tot een community. Net als het duin steeds min of meer in beweging is, haken mensen aan bij de community in de activiteiten die wij bieden, en verlaten zij de community weer.
Helmgras groeit als de wortels bloot komen te liggen en de zon er op gaat schijnen. Op die plaats verschijnt een nieuwe spriet. Windkracht3pt0 zoekt naar een nieuw licht op de bron van ons geloof, de verhalen van God en mensen, om te kunnen groeien, in geloof in God en in kwaliteit en kwantiteit van de community.
De naam Windkracht3pt0, verwijst naar de kracht van de Heilige Geest, die als de wind mensen in beweging brengt, en ons helpt in onze zoektocht naar vernieuwing in verbinding met de protestantse traditie waarin wij staan. De toevoeging drie-punt-nul duidt het verlangen aan naar echte vernieuwing.

Wat vinden wij belangrijk?
Betrokken
Windkracht 3pt0 wil een factor zijn in de persoonlijke levenssfeer van mensen en zichtbaar in de samenleving in Noordwijk.
Uitnodigend
De community is uitnodigend naar anderen tussen 25 en 50 jaar die nog niet bij Windkracht3pt0 betrokken zijn. Ieder is missionair in zijn eigen netwerk.
Open
Er stromen mensen in, er stromen mensen uit de community. Passanten en vaste deelnemers zijn allemaal even welkom. Wij staan open voor alle mensen.
Eigentijds
De community wil eigentijds zijn zowel in haar uitingen als in haar aanbod. Zij zal steeds in beweging zijn en creatief en speels op zoek gaan naar nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiten bij de tijdsgeest.
Geloven
Geloven in God, in Jezus Christus, in de Geest die van hen is uit gaat, is wat de community bindt, inspireert en motiveert. In al haar activiteiten, hoe laagdrempelig ook, zal het geloof ter sprake komen.

Wat organiseren wij?
Events
Ontmoetingsmomenten in de vorm van events, licht en zinnig van karakter. De events hebben een open en laagdrempelig karakter.
Elk event kent een verrassend belevingsmoment, waarin uitnodigend wordt geprobeerd kernwoorden uit het christelijk geloof centraal te stellen en te vieren. Tijdens de events wordt het alledaagse met het heilige verbonden. Wij slaan bruggen tussen samenleving en de community.
Ontmoetingsavonden
Tijdens de ontmoetingsavonden worden thema’s uit het dagelijks leven verbonden met geloof en uitgediept.
Aansluiten bij activiteiten in de samenleving
Zoals bij een interreligieuze ontmoeting samen met Stichting Marhaba uit Noorwijk, meedoen met de Passie van Noordwijk (stichting Kunstklank),  participeren in het 3, 4, 5 comité 201 en andere activiteiten, die aansluiten bij onze kernwaarden.

Met wie werken wij samen?
* De protestantse gemeente Noordwijk, die de opdracht om te pionieren heeft geformuleerd en de randvoorwaarden schept.
* De afdeling Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland, die met raad, daad en subsidie ondersteunt.
* Op projectbasis met partners uit de samenleving en de kerken in Noordwijk.

Financiën
* Deelnemers aan het activiteiten van Windkracht 3pt0 worden bij elke activiteit gevraagd om een financiële bijdrage.
* Naast inhoudelijke steun zoeken wij naar financiële investeerders in de pioniersplek. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

[ultimate_spacer height=”20″]
[ultimate_spacer height=”20″]
Nelie van den Oever

Windkracht 3pt0 brengt mij in beweging en biedt mij de mogelijkheid om mee te doen in de zoektocht naar vernieuwing van de kerk en van daaruit naar de verbinding met de samenleving én de Protestantse gemeente in Noordwijk. Een inspirerend en uitdagende wijze om met mijn geloof bezig te zijn!

Marjan van der Niet

Ik ben in het gelukkige bezit van een dynamisch en druk leven, net als vele dertigers met mij. Tussen gezin, werk en vrienden zorgt Windkracht dat ik af en toe ook stil kan staan bij wat er echt toe doet en waar ik van binnenuit mee bezig ben. Verdieping en verbinding, dat is Windkracht3pt0 voor…

Katharina Stavrinidis

Ik doe mee aan Windkracht omdat ik het leuk vind activiteiten te organiseren en deel uit te maken van een leuke en gezellige groep!

Mascha van Delft

Windkracht 3pt0 is voor mij een laagdrempelige manier om in contact te komen met leeftijdsgenoten die net als ik op een vernieuwende én actieve manier bezig willen zijn met zingeving en geloof. Een plek waar je je thuis voelt.

Ruth Koster

Geloven zit in mijn ‘zijn’ en op diverse manieren. Binnen het windkrachtteam kan ik op heel veel verschillende manieren mijn geloof beleven. Ik ben een doener. Helpende handen bieden, werkt verbindend merk ik. En dat maakt dat ik me betrokken voel bij de gemeenschap van de kerk en de mensen die bij ons aanhaken.

Gisela Vrolijk
Mathilde Schans

Windkracht is voor mij een warm welkom, respectvol omgaan met elkaar, het laagdrempelige wat mij aanspreekt en mij er toe heeft gezet om mee te gaan met de wind van windkracht 3pt0. Tijdens de activiteiten word je vanzelf enthousiast gemaakt door het enthousiasme van iedereen die erbij betrokken is.

Imke Dobbinga

Windkracht3pt0 biedt mij de mogelijkheid om samen met anderen steeds weer mooie activiteiten te bedenken, maar ook te beleven.

[ultimate_spacer height=”20″]
[ultimate_spacer height=”20″]
Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Verwijder formulierToevoegen